Vad gör en sälj- och marknadsassistent?

Såväl säljassistent som marknadsassistent är väldigt breda roller sett till de olika typer av arbetsuppgifter de innefattar.

Vad gör egentligen en sälj- och marknadsassistent?

Som marknadsassistent så jobbar man mycket med marknadsföring. På samma sätt som ett närliggande yrke - och yrkesroll - i form av en klassisk marknadsförare så försöker man profilera företaget utåt. Idag är rollen mer inriktad mot tidens anda och den snabba puls som vi har i dagens samhälle.

Där en marknadsförare förr skapade kampanjer och la ner ett långt, strategiskt arbete för profilering och marknadsföring så ser man att dagens marknadsassistenter arbetar mer impulsivt och då gärna via exempelvis sociala medier. På gott och ont: tanken får aldrig trumfa budskapet och i vissa fall kan en alltför snabb publicering på exempelvis Twitter, Facebook eller Instagram leda till problem snarare än till det man vill uppnå.

Den nya tiden kräver - på ett helt annat sätt - att man har tungan rätt i munnen och kan styra sin egen impulsivitet. Kontakten mellan potentiella kunder, rekryterare, investerare och affärspartners är mer direkt och detta är inte enbart av godo. Något som fler än ett företag och fler än en marknadsassistent tvingats inse.

Passar du för rollen?

Arbetet är extremt omväxlande och passar den kreativa människan. Det kan ena dagen innebära att man får uppdatera och marknadsföra företaget - och olika erbjudanden - via sociala medier för att nästa dag få arbeta mer strukturerat och mer långsiktigt med den egna hemsidan. Samtidigt så ansvarar man också för olika kontakter med exempelvis leverantörer och fungerar som en länk mellan olika avdelningar på företaget (förutsatt - givetvis - att det handlar om ett större sådant).

Att kunna uttrycka sig i text är något som är en direkt förutsättning för att klara av arbetet. Att dessutom kunna anpassa texten för specifika ändamål är en annan fördel - du ska veta vem kunden är och hur denne kan tilltalas av ditt budskap. Numera ser man även att en anpassning mot hur texten ser ut på just sociala medier är väl eftersökta: snabba, korta och koncisa budskap - gärna fyndiga - trumfar alltid längre romaner. Kan man hantera grafiska redskap och även förmedla ord rent visuellt så är det ytterligare, stora fördelar.

Idésprutor och kreativa personer passar som handen i handsken. En skicklig marknadsassistent kan göra en enorm skillnad för vilket företag eller vilken organisation som helst.

Säljassistenter bistår vid försäljning

Säljare behöver assistenter som drar i alla trådarna bakom kulisserna och som fungerar lite som en spindel i nätet. Som säljassistent är man den person som förmedlar kontakter och styr upp alla detaljer - dokument, kontrakt, granskningar, underlag, offerter och så vidare - inför en försäljning.

Ett jobb som - liksom marknadsassistenten - är ytterst varierande och som skiljer sig åt mellan olika arbetsplatser. Det är skillnad på att vara säljassistent på en mäklarfirma och på ett större företag inom exempelvis logistik.

Själva grunden är emellertid densamma: man krattar manegen och underlättar för säljarna. Det är en extremt bra skola att gå innan man själv är redo att ta nästa steg i den egna karriären.

Vi hjälper dig att rekrytera målinriktade och högpresterande säljare
27 Oct 2020