Utbildning för att arbeta med HR

HR - från engelskans Human Resources - innebär att man arbetar med personalfrågor. Det kräver en bred - och stor - kompetens. Något som också kräver en gedigen utbildning.

Vad krävs det för utbildning för att arbeta med HR?

Arbetet är väldigt brett och kan innebära allt från utredningar kring personalbehov till att ta hand om olika rekryteringsärenden samt hantera frågor gällande exempelvis arbetsmiljö.

Vad man får göra beror helt på vilket företag eller inom vilken organisation man är verksam. Större företag har ofta personer som specialiserat sig på olika fält inom HR. Mindre företag låter ofta en och samma person sköta alla uppgifter som rör personalärenden. Oavsett vilket så krävs en grundplåt i form av en högskole- eller universitetsutbildning. Personalvetarprogrammet är en riktig klassiker som går att läsa överallt i Sverige.

Viktigt är emellertid att vidareutbilda sig. Som sagt: yrket är väldigt brett och om man vill specialisera sig på något speciellt område så finns det kurser och påbyggnadsprogram som går utmärkt att läsa. Det ger specialkompetens som ofta är eftersökt hos företag och olika organisationer. Dessa olika utbildningar kan ge väldigt stora fördelar i samband med att man söker jobb. Ju fler strängar man har på sin lyra inom HR - desto mer eftertraktad blir man också.

Vad tjänar man inom HR?

Snittlönen för en HR specialist ligger på - brutto - 39.200 kronor i månaden. Det är således välbetalt, men det finns också tydliga skillnader mellan den privata sektorn och den offentliga. Även var man bor påverkar. Storstäder - Stockholm, Göteborg och Malmö - och arbeten tenderar att ge lite mer i plånboken i samband med att lönen betalas ut.

Viktigt att tillägga är att det handlar om ett yrke där löneutvecklingen snabbt stegras uppåt: man kan börja med en ganska blygsam lön som HR assistent, men inom loppet av något år - och med exempelvis en inläst specialutbildning - se sig själv med en avsevärt mycket högre sådan.

Att yrket är väldigt hett påverkar heller inte negativt. Många företag har börjat inse det stora värde som finns i att ha en högre kompetens på HR-sidan. Det kommer inte heller att avta utan snarare öka. Detta borgar för att lönerna i framtiden kommer att bli högre.

HR - viktigt för rekrytering

En viktig del i arbetet inom HR - och en stor del i varför företag numera ser vikten av rätt personer inom HR i sina egna organisationer - handlar om rekrytering. Att rekrytera nytt folk är lite av en chansning. Fel person på fel plats kostar mycket pengar och kräver väldigt mycket tid.

Detta kan förhindras genom en HR specialist som dels undersöker behov, dels utformar platsannonser och som dels också sköter alla intervjuer och granskar kandidaterna. Detta gör att missarna blir färre och att företag får en större möjlighet att hitta exakt den kompetens man söker.

Kanske kan den personen redan finnas inom företaget - men i en helt annan roll? En skicklig HR-specialist kan identifiera styrkor och svagheter samt olika personligheter och därigenom också öppna för exempelvis internrekryteringar som ingen annan tänkt på. Inte bara sparar detta tid, det kan också spara väldigt mycket pengar.

Experter inom rekrytering!
27 Oct 2020