Om oss

Ett erfaret och kompetent rekryteringsföretag

Vi är ett modernt och framåtsträvande rekryteringsföretag med lång erfarehet av rekrytering av säljare. Vi har sedan starten växt till att bli ett ledande företag inom rekrytering i Stockholm. Vår affärsidé är att hjälpa våra kunder att hitta högkvalitativa kandidater genom snabba processer. Vi erbjuder omfattande annonspaket från Sveriges ledande leverantörer. Våra rekryterare och headhunters är mycket erfarna och vi använder Sveriges bästa analysverktyg.

Integritet och etiska riktlinjer

Våra kunders integritet är alltid i fokus för oss, ingen utomstående får tillgång till materialet i våra databaser. Våra etiska riktlinjer är i enlighet med ESK – yrkesföreningen för Sveriges auktoriserade konsulter inom chefsrekrytering.

Rådgivning och analys

När ni anlitar oss får ni tillgång till våra rekryteringsspecialisters unika kompetens. Vi erbjuder rådgivning genom hela processen för att dels underlätta rekryteringen men också för att analysera och skräddarsy den kompetens som passar bäst för den positionen som ni söker.

Detta handlar bland annat om att skapa en heltäckande förståelse om den bransch ni arbetar inom, se hur konkurrenterna arbetar samt analysera hur arbetsmarknaden ser ut för att bättre kunna förstå vilka incitament som kan locka den bästa kompetensen.

 

 

Vi hjälper dig att rekrytera målinriktade och högpresterande säljare