Rekrytering

Så går en rekrytering till

Vi har rekryterat chefer, ledare och annan personal i över 15 år, med mycket bra resultat. Här är en kort genomgång av vår noga framarbetade och väl utprovade rekryteringsprocess.

Möte med ledning och ansvariga

Här går vi igenom de krav, förväntningar och önskemål som finns från företagets sida i rekryteringsprocessen. Vilken sorts av medarbetare är det som behövs för tjänsten i fråga? Vi lägger upp en tjänsteprofil, gör en bedömning av företaget/arbetsplatsen. Här kan vi även boka tider för träffar med potentiella kandidater.

Sökning av kandidat

När vi söker en kandidat arbetar vi parallellt  på flera plan: vi söker i vår databas efter en person med rätt profil, vi hjälper till med annonsering och vi använder oss också av traditionell search och headhunting. När vi arbetar med rekrytering av toppkompetens försöker vi arbeta så brett som möjligt.

Utvärdering

Här utvärderar vi potentiella kandidater genom att titta på deras personliga svar. Vi gör en personprofilsanalys, tar referenser och gör en utvärdering.

intervju

Kandidatpresentation

Här gör vi en utförlig genomgång av finalisterna, det vill säga de bästa kandidaterna som återstår i detta skede av processen. Kunden genomför sin slutgiltiga intervju och de ej antagna kandidaterna rings upp för att få ett snabbt besked.

Uppföljning

Vi har alltid ett fortsatt engagemang efter anställningen är klar. 

Vi hjälper dig att rekrytera målinriktade och högpresterande säljare