Så bygger du ett perfekt säljteam

Säljteamet är en av de viktigaste delarna i ett företag. Det är personerna där som genomför de affärer som sedan får skutan att gå runt - och med vinst.

Det perfekta säljteamet

Ett skickligt säljteam är ofta skillnaden mellan ett framgångsrikt företag och ett misslyckat sådant.

Hur ska man då tänka vid rekrytering till säljteamet och hur bygger man ihop ett perfekt sådant? Helt lätt är det inte. Att hitta rätt säljare handlar inte enbart om att hitta en person med en säljande personlighet. Det handlar även om att hitta en person som kan leverera andra värden utöver de rent ekonomiska.

Säljare är av naturen tävlingsmänniskor och det är på det stora hela en fördel. Men, det instinkten kan också ligga ett företag i fatet. Den personligheten kan nämligen skapa en osund konkurrens och den kan även skapa rädsla hos övriga anställda. Något som i sin tur leder till en rakt igenom rutten arbetsmiljö.

Du kanske får ihop många affärer - men å andra sidan så vantrivseln få andra anställda att söka sig vidare till andra företag och nya utmaningar. Det är inte vad man kan kalla för en vinst, eller hur?

Bygg med idrotten som förebild

Vi tänkte rada upp några konkreta tips kring hur ett perfekt säljteam kan byggas. Enklast blir det om vi gör detta genom att ställa upp punkter som visar hur vi tänker:

  • Inspireras av idrotten. Hur bygger man ett framgångsrikt hockey- eller fotbollslag? Du tar inte tjugo stycken Messi eller tjugo stycken Wayne Gretzky och försöker få in dessa i ett lag. Det skulle säkert bli en del snygga mål, men mest troligt åt det lag du möter. Du vill ha olika egenskaper. Du vill ha personligheter och karaktärer som tar fram spetsen hos andra. Messi behöver, kort sagt, en väldigt bra defensiv mittfältare för att kunna operera i motståndarens straffområde. Likaså behöver kanske din stjärna en skicklig och lojal säljassistent som krattar manegen inför - och under - en affär.

  • Lag - inte jag. Denna punkt återkopplar till den ovanstående. Bygger man ett lag så måste varje person vara underkastad laget i fråga. Man arbetar tillsammans, men ändå individuellt. En svår balansgång att hitta. En nyckel är att sätta mål som snarare uppmuntrar ett grupptänk. Når VI den siffran så får VI gör detta. Det kan skapa en fantastisk push framåt. Individuella mål och belöningar kan givetvis också finnas som ytterligare morötter.

  • Rätt personligheter. Meriter är väldigt bra, men de kan också vara väldigt distraherande vid en rekrytering. Du vill ha en säljare som presterat extremt bra på ett tidigare jobb. Men, du vill inte ha en person som samtidigt har förpestat tillvaron för alla andra och som gjort sig till en persona non grata på alla sina tidigare arbetsplatser. Se till att personerna synkar med varandra och har personligheter som passar din företagskultur.

  • Coacha rätt. Den säljledare du har ska kunna coacha de andra på ett tydligt sätt. Det får gärna ske med mindre stress och mindre fokus på ekonomin. Att sälja är viktigt - såklart - och varje avslut innebär mer pengar. Men: det kan också skapa en stress. Andra mål kan också leda till något gott. Hur många leads levereras? Hur många konkreta möten genomfördes? Hur många intressanta återkopplingar kan göras under en månad? Sådant kan också visualiseras som klara målbilder och bidra till att stressen ligger på en sundare nivå.

Experter inom rekrytering!
7 Nov 2020