Rekrytering online – vanliga misstag

Det har blivit allt vanligare att företag sköter rekrytering online och använder internet för att hitta rätt kompetens. Det är bra då det ger en snabbare väg från start till mål. Lite sämre är det sett till att en hel del vanliga misstag sker. Misstag som kan bli svåra att reparera.

Fem misstag du ska undvika vid rekrytering online

Det finns några fallgropar att undvika i samband med rekrytering online. Det som gäller rent generellt är att ju fler stenar man vänder på, desto mindre risk finns det att misstag begås. Det är emellertid något som också kräver tid. Tid är, som de flesta är medvetna om, också pengar. Alla företag har inte den där stora maskinen inom HR som verkligen kan undersöka alla delar inför en rekrytering.

Innan vi visar upp fällorna så ska vi dock peka på annan möjlighet och detta i form av en extern partner för rekryteringen. Genom att ta professionell hjälp så slipper man som företag de tidskrävande momenten och man är endast med då, så att säga, det roliga börjar. Något som innebär slutintervjuer med de bäst lämpade kandidaterna. Mycket tyder på att professionell rekrytering är den bästa vägen att ta. I synnerhet om det handlar om att tillsätta personal till högre positioner i företaget.

Med det sagt. Här kommer fem vanliga misstag som du ska undvika att göra.

  1. För luddig kravspecifikation. Har du många bollar i luften, klarar du av stress och press, är du en teamspelare… Undvik att fastna i klyschor och våga ställa mer konkreta krav på den sökande. För luddiga beskrivningar gör att fler personer kommer att söka. De flesta utan att egentligen ha de meriter som eftersöks. Red ut vad ni vill ha och skriv detta i kravspecifikationen.

  2. Kontrollera. Kontrollera alltid att CV:t stämmer. Det är extremt viktigt att verifiera de givna referenser som en kandidat lämnar. Så mycket som en person av tre ljuger i sitt CV och det är upp till dig att se till att avslöja dessa. Ring och kontrollera och få en komplett bild av den sökande.

  3. Sikta mot stjärnorna - nå till hustaken. Menas här: drömprinsen kommer inte att komma i sista stund. Det kommer att vara omöjligt att hitta en person som fyller alla de krav ni ställer. Välj den som är absolut närmast. Tyvärr kan många intressanta namn falla bort enbart för att företag tror att det väntar någon bättre runt hörnet. Det gör det sällan.

  4. Mindre meriter - mer social kompetens. Meriter, kunskap, kompetens och speciella specifikationer är naturligtvis väldigt viktiga. Men, det är inte allt. Stirra er inte blinda på att en kandidat uppfyller alla specifikationer. Tänk även på att ni - och andra - dagligen ska arbeta med personen i fråga. Personlighet och social kompetens är också väldigt viktigt. Hitta en balans!

  5. Tänk tvärtom! Vad många gör är att man söker kloner av personer som redan finns inom företaget. Man vill anställa sig själv en gång till - och ännu en gång, och ytterligare en gång. Det man vill ha är frisk luft och ny dynamik; något som kan skapa en förändring till det bättre. Vågar man tänka annorlunda så vinner man mycket. En ung kvinna? En person med utländsk bakgrund? En person som bor i ett annat land? Vågar man så vinner man!

Rekrytering online ställer höga krav

Att rekrytera ny kompetens till företaget kan aldrig ske utan en större insats. Vad behöver vi för specifik kompetens, vilken typ av personlighet söker vi, hur mycket kan vi erbjuda i lön och så vidare. Det finns hur många saker som helst att ha i åtanke. Det talande är att varje misstag man gör blir kostsamt. Både sett till att värdefull tid går till spillo och sett till att mycket pengar kan förloras.

De flesta företag är väl medvetna om avigsidan som finns i att anställa en person bara för att upptäcka att denne inte alls passar in i rollen eller i den egna företagskulturen. Det kostar både tid och pengar.

 

Experter inom rekrytering!
27 Oct 2020